سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

Third International Conference on Biology and Earth Sciences

پوستر سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین