دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران

12th Congress of Horticultural Sciences of Iran

پوستر دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران

دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،انجمن علوم باغبانی ایران در شهر رفسنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران