هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۰

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

7th Congress of Iranian Horticultural Science

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن علوم باغبانی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران