یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران

11th Congress of Iranian Horticultural Science

پوستر یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران

یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه ارومیه،انجمن علوم باغبانی ایران در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران