نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۴

نهمین کنگره علوم باغبانی ایران

9th Congress of Iranian Horticultural Science

پوستر نهمین کنگره علوم باغبانی ایران

نهمین کنگره علوم باغبانی ایران در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،انجمن علوم باغبانی ایران در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم باغبانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره علوم باغبانی ایران