ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، تیر ماه ۱۳۸۸

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

Sixth Iranian Congress of Horticultural Sciences

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه گیلان،انجمن علوم باغبانی ایران در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران