ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ، تیر ماه ۱۳۸۸

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۸۸ توسط ،انجمن علوم باغبانی ایرانانجمن علوم باغباني ايراندانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران