بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران

The 21st International Conference of Iran Air and Space Association

پوستر بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن هوافضای ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران