نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران

The 19th International Conference of the Iranian Aerospace Association

پوستر نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران

نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،انجمن هوافضای ایرانشركت پشتيبانی و نوسازی بالگردهای ايران (پنها) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران