هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، بهمن ماه ۱۳۸۷

هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران

The 8th Conference of Iranian Aerospace Society

هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ توسط ،انجمن هوافضای ایرانانجمن هوافضاي ايراندانشگاه مالك اشتر اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران