هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران

The 18th International Conference of Iranian Aerospace Society

پوستر هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران

هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن هوافضای ایراندانشكده مهندسي هوافضاي دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران