هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران، بهمن ماه ۱۳۸۶

هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

07th Conference of Iranian Aerospace Society

هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ توسط ،انجمن هوافضای ایرانانجمن هوافضاي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران