شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران

16th international conference of Iranian Aerospace Society

پوستر شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران

شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،انجمن هوافضای ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران