دهمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی، مهر ماه ۱۴۰۲

دهمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

The 10th International Conference on Women, Childbirth, Infertility and Mental Health

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

دهمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی