دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

Second International Conference on Women, Maternity, Infertility and Mental Health

پوستر دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی