هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی، مرداد ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

7th International Conference on Women, Obstetrics, Infertility and Mental Health

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی