سومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی، تیر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

3rd international conference on obstetrics,infertility and mental health

پوستر سومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

سومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهيدانشگاه جرجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی مراجعه فرمایید.