نهمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

9th International Conference on Women, Childbirth, Infertility and Mental Health

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

نهمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی