پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

the fifth international conference on new technology in architecture engineering and town planning in Iran

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران