دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

The Second International Conference on New Technologies in Architectural and Urban Engineering of Iran

پوستر دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ، موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران