سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

Third international conference on new technology in architecture engineering and town planning in Iran

پوستر سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران