چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

The fourth international conference on new technology in architecture engineering and town planning in Iran

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران