ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان، دی ماه ۱۳۹۸

ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

Sixth National Conference on Architecture and Urban Development in Time

پوستر ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان