سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، آبان ماه ۱۳۹۴

سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

The Tertiary National Conference of Urbanism and Architecture Over Time

پوستر سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان