دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

The Second National Conference of Architecture and Urbanism Over Time

پوستر دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) واحد قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان