چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، اسفند ماه ۱۳۹۵

چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

The 4th National Conference of Urbanism and Architecture Over Time

پوستر چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان