اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

The First National Conference on Urban Development Over Time

پوستر اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) واحد قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان