پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، تیر ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

National Conference on Applied Economics and Management

پوستر پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه پیام نور واحد یزد،شركت پژوهشي طرود شمالشبكه پژوهشگران ايراني در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی