دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، خرداد ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

The Second Conference on Economics and Applied Management with a National Approach

پوستر دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی