چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، تیر ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

National Conference on Applied Economics and Management

پوستر چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه حضرت معصومه (س)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشگاه پیام نور واحد یزد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه بوعلی سینا،شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی