سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، تیر ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

پوستر سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۵ توسط ،شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی