پنجمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت با محوریت سلامت از دور، خرداد ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت با محوریت سلامت از دور

The fifth information technology and health promotion conference focusing on remote health

پوستر پنجمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت با محوریت سلامت از دور

پنجمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت با محوریت سلامت از دور در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت با محوریت سلامت از دور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت با محوریت سلامت از دور