چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت با محوریت سلامت هوشمند، آبان ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت با محوریت سلامت هوشمند

Fourth Conference on Information Technology and Health Promotion with a focus on smart health

پوستر چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت با محوریت سلامت هوشمند

چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت با محوریت سلامت هوشمند در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ توسط مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت با محوریت سلامت هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت با محوریت سلامت هوشمند