اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت، تیر ماه 97

اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت

First Information Technology and Health Promotion Conference

پوستر اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت

اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ توسط انجمن فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهداشت و ارتقاء سواد سلامت جامعه

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش پزشکی

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بالین بیمار

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تغییر فرایندهای بالینی

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در خود مراقبتی و توانمند سازی بیماران

فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه سلامت از راه دور

ارزیابی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه سلامتمقالات پذیرش شده در اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت