دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت، شهریور ماه 98

دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت

Second National Conference on Information Technology and Health Promotion

پوستر دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت

دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ توسط انجمن فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت مراجعه فرمایید.


محور های کنگره 

درمان، مدیریت دارویی و خود مراقبتی سرطان با استفاده از فناوری اطلاعات
کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری، غربالگری و تشخیص سرطان 
فناوری اطلاعات و راهبردهای ارتقای سلامت در حوزه سرطان
دوراپزشکی و شبکه های اجتماعی در خود مراقبتی 
واقعیت مجازی در توانبخشی و آموزش پرستاری 
اینترنت اشیاء و بیمارستان دیجیتال( هوشمند)
سیستم تصمیم یار در مراقبت پرستاری 

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت