دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت، شهریور ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت

Second National Conference on Information Technology and Health Promotion

پوستر دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت

دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،انجمن فناوري اطلاعات و ارتقاء سلامت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت