سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری، آذر ماه ۱۳۹۹

سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری

Third Conference on Information Technology and Health Promotion

پوستر سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری

سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن فناوري اطلاعات و ارتقاء سلامت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری