پنجمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران

fifth National Conference on Chemical, Petrochemical and Iran Nanotechnology

پوستر پنجمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران

پنجمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني Petro-gas برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران