دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی

The Second National Conference on New Technologies in Chemistry and Petrochemicals

پوستر دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني هم انديشان چرخه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی