سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران، خرداد ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران

The third national conference on new technologies in the chemical, petrochemical and Iran Nanotechnology

پوستر سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران

سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران