یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

11th Soil Science Congress of Iran

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۸۸ تا ۲۳ تیر ۱۳۸۸ توسط انجمن علوم خاک ایران و دانشگاه گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.


محورهای کنگره:
- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
- پیدایش، رده بندی و ارزیابی تناسب اراضی
-  حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
- فیزیک خاک و رابطه آب، خاک و گیاه
-  حفاظت و مدیریت خاک
- شیمی خاک، آلودگی خاک و سلامت گیاه
- بهسازی خاک و اصلاح اراضی
- فن آوری های نوین و هسته ای در علوم خاک
- لس،  خاک ها ی قدیمی(Paleosols) و اقلیم گذشته  
- ارزیابی اقتصادی و نوع بهره برداری  خاک
- مسائل  قانونی و سیاستگزاریهای مدیریتی و خاکمقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره علوم خاک ایران