نهمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

نهمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

The 9th student conference on the study of health culture from the perspective of Quran and Hadith

پوستر نهمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

نهمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث