ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، آذر ماه ۱۳۹۸

ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

6th Student Conference on Health Culture Review from the Perspective of Quran and Hadith

پوستر ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش،دانشگاه علوم پزشكي ارتش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث