سومین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قران و حدیث، دی ماه ۱۳۹۵

سومین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قران و حدیث

The third student symposium quality culture of Quran and Hadith

پوستر سومین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قران و حدیث

سومین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قران و حدیث در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش،دانشگاه علوم پزشكي ارتش در شهر تهران برگزار گردید.