هشتمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، آذر ماه ۱۴۰۰

هشتمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

The eighth student conference on the study of health culture from the perspective of Quran and Hadith

پوستر هشتمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

هشتمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث