پنجمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، آذر ماه 97

پنجمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

Fifth Student Conference A Survey on the Culture of Health from the Perspective of the Qur

پوستر پنجمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

پنجمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورها:

نقش سبک زندگی اسلامی در سلامت از منظر قرآن و حدیث

نقش دعا و توکل در سلامت از منظر قرآن و حدیث

نقش نماز و وضو در سلامت از منظر قرآن و حدیث

*سلامت معنوی از منظر قرآن و حدیث

*عزت و کرامت پزشک از منظر قرآن و حدیث

*عدالت در نظام سلامت از قرآن و حدیث