ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه، خرداد ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

The 6th International Conference on Science, Engineering, Technology and Technological Business

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه