کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

International Conference on Science, Engineering, Technology and Technology Businesses

پوستر کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه