دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی، مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانه، بهمن ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی، مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانه

2nd International Conference on Technology, Engineering, Science and Technological Business

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی، مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانه

دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی، مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانه در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی، مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی، مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانه