سومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

Third International Conference on Science, Engineering, Technology and Technology Business

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

سومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه