چهارمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه، شهریور ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

The 4th International Conference on Science, Engineering, Technology and Technological Businesses

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه