بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

پوستر بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.


اهداف همایش:

- ایجاد ارتباط بین پژوهشگران،دانشگاهیان ومتخصصان صنایع مرتبط
- آشنایی هر چه بیشتر محققان و علاقه مندان با آخرین دستاوردهای بلورشناسی و کانی شناسی
- گسترش همکاری وتبادل نظر بین مراکز تحقیقاتی،دانشگاهی و صنعتی

 

 

موضوعات همایش:

- رشد ، خواص فیزیکی و شیمیایی بلورها
- روشهای تجربی در پراش پرتو ایکس الکترون ونوترون
- روش های تحلیل ساختار بلور
- هندسه بلور و تعیین ساختار بلوری مولکول های معدنی ، آلی و لایه های نازک آن
- زمین شناسی ، کانی شناسی و تعیین ساختار بلوری کانی ها
- ساختار بلوری ابر رساناها
- بلورهای مایع و نانو بلورها
- بلورشناسی و کانی شناسی صنعتی
- ساختار بلوری در علوم زیستی
- و سایر زمینه های مرتبط با علوم بلور شناسی و کانی شناسی